Missie & Visie

Missie & Visie

Missie “Autoriteit in getrokken materieel”

Onze missie “autoriteit in getrokken materieel” geeft richting aan de opdracht die Pacton zichzelf ten doel heeft gesteld. Het helpt Pacton invulling te geven aan haar normen en waarden en vormt daarmee een belangrijk onderdeel van de bedrijfscultuur. Intern geeft het houvast voor de gekozen koers en aan de omgeving laat de missie zien waar Pacton staat.

Visie “Partnerschap in getrokken materieel”

Onze visie “Partnerschap in getrokken materieel” geeft aan dat Pacton streeft naar relaties met een langdurig karakter, welke zijn gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen. Dit geldt niet alleen voor de relatie met klanten, maar ook voor de relatie met het personeel, de leveranciers en de maatschappelijke omgeving.